Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová

Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová

Družby 554/64
97681 Podbrezová
IČO: 37950711

Informácie o inštitúcii Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová

História školy

Historický vývoj železiarstva v našom okolí najmä v Hronci, Piesku a Podbrezovej začiatkom 19.storočia vyústil do vzniku komplexu železiarní známom pod menom "Hrončiansky komplex". Výučba učňov pre potreby podniku bola do konca 30. rokov vecou súkromných podnikateľov. Uskutočňovala sa cez živnostenské formy výučby. Organizovaná príprava mládeže na robotnícke povolania bola zabezpečovaná v závodnej učňovskej škole v Podbrezovej. V banskej a hutnej účastinnej spoločnosti na Piesku začala 12. 10. 1937.V tomto roku bolo prijatých prvých 37 chlapcov pre potreby Štátnych železiarní v Podbrezovej. Výučba prebiehala v závodnej učňovskej škole podľa platných učebných plánov. Do roku 1944 absolvovalo školu približne 200 chlapcov.

Od 1. 1. 1951 bol závod Piesok vyčlenený zo Stredoslovenských železiarní a z neho bol vytvorený samostatný podnik. Od 1. 9. 1957 vzniklo Odborné učilište Piesok, ktoré sa v roku 1978 pretransformovalo na Stredné odborné učilište Piesok. Do jeho pôsobnosti bolo zaradené Miestne odlúčené pracovisko v Podbrezovej.

V školskom roku 1985/86 bolo s Miestnym odlúčeným pracoviskom Podbrezová utvorené SOU hutnícke Podbrezová, ktoré sa od septembra presťahovalo do komplexu nových budov.

V júni 1996 na základe delimitačného protokolu sa SOU strojárske Piesok zlúčilo s SOU hutníckym Podbrezová.

Od 1. 9. 2003 sa SOU hutnícke pretransformovalo na súkromné učilište a jeho zriaďovateľom sa stali Železiarne Podbrezová a. s.

Prijatím nového zákona o výchove a vzdelávaní sa od 1. 9. 2008 zmenil názov školy na "Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová".

Za toto obdobie na našej škole vyštudovalo viac ako 8000 študentov.

Z uvedených faktov vyplýva, že naše SSOŠH ŽP je priekopníkom v racionalizácii SOU. Zabezpečujeme potreby regiónu Horehronia na základe požiadaviek rodičov a trhu práce.

 

Zváračská škola

Ponúka:

 • Zaškolenia
  • Zaškolenie pre rezanie kovov kyslíkom (D - G2)
 • Základné kurzy zvárania
  • Základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom (Z - G 1)
  • Základný kurz zvárania ručne elektrickým oblúkom (Z - E 1)
  • Základný kurz zvárania automatom pod tavivom (Z - P 1)
  • Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére (Z - M 1)
 • Prípravné kurzy zvárania s úradnou skúškou
  • podľa STN EN 1418: zváranie automatom pod tavivom
  • podľa STN EN 287-1: zváranie rúr plameňom, zváranie plechov a rúr elektrickým oblúkom, zváranie plechov a rúr v ochrannej atmosfére
 • Periodické školenia a preskúšanie
  • Zváračov a zváračských robotníkov z bezpečnostných ustanovení
  • Zváračov s úradnou skúškou podľa STN EN 1418 a STN EN 287-1

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 • Vedenie školy

  Ing. Anna Pavlusová
  - riaditeľka školy

  PaedDr. Katarína Zingorová
  - zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov

  Ing. Anna Čukanová
  - zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie odborných predmetov

  Ing. Peter Mlynarčík
  -
  zástupca riaditeľky pre praktické vyučovanie

  Mgr. Ludmila Peťková
  - zástupkyňa riaditeľky pre výchovu mimo vyučovania

   

Kde nás nájdete?

Zobrazit